7. Výlet do rezervace SOOS a do Nového Drahova

Přírodní rezervace SOOS byla vyhlášena v r. 1964. Rozkládá se na ploše 221 ha. Projít část této plochy můžete po 1,4 km dlouhé naučné stezce s popisky a vysvětlivkami. Uvidíte rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách Nový Drahov - vesnická památková rezervace s chebskou architekturou hrázděných statků. V jednom ze statků můžete navštívit hrnčířskou dílnu pana Wernera.
Délka trasy: 15,3 km
Z Františkových Lázní (výlet 3) od nádraží se vydáte směrem na obec Žírovice po červené turistické značce. V Žírovicích odbočíte vpravo na Stodolu a na Nový Drahov, stále po červené. Za touto obcí pokračujeme po silnici mezi loukami. Za železničním přejezdem už vidíme tabuli označující malou obec Hájek. U vstupu do rezervace SOOS je muzeum s modely pravěkých ještěrů a expozicí, která dokumentuje paleontologické a geologické dějiny Země a Chebska. Uvidíme také stanici pro handicapované živočichy. Vedle pokladny začíná naučná stezka po celé rezervaci SOOS.
 
Zpět – vlakem do Chebu z Nového Drahova

Galerie

Skip to content