Trasy procházek

Tvrz Pomezná je zřícenina tvrze, původně hradu ze 14. století. Soukromý majitel postupně tuto tvrz opravuje a restauruje. Hrad a zámek v Libé, první zmínka o něm je z r. 1264. Původní hrad je přestaven na rokokový zámek ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníka. Od roku 1991 je v soukromých rukou, ale část hradu a zámku je zpřístupněna veřejnosti.
Waldsassen, příhraniční německé historické město. Mezi významné památky patří Klášterní bazilika s největší chrámovou a klášterní kryptou v Německu, knihovna v klášteře cisterciánek, barokní rotunda Kaple sv. Trojice, Stiftlandmuseum - dokumentuje život našich předků.
První písemná zmínka o hradě ve Starém Hrozňatově je z roku 1223. Z hradu zůstala zachována mohutná válcová věž. Areál je soukromý, vstup bohužel není možný. Maria Loreto - v minulosti jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i z Německa. Poutní místo je obklopeno křížovými chodbami, postavenými ve tvaru čtyřúhelníku. Hlavní vchod zdobí mohutná zvonice. Současně se stavbou byla postavená Velká křížová cesta od Chebu.
Přírodní rezervace SOOS byla vyhlášena v r. 1964. Rozkládá se na ploše 221 ha. Projít část této plochy můžete po 1,4 km dlouhé naučné stezce s popisky a vysvětlivkami. Uvidíte rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách Nový Drahov - vesnická památková rezervace s chebskou architekturou hrázděných statků. V jednom ze statků můžete navštívit hrnčířskou dílnu pana Wernera.
Hrad Seeberg byl založen okolo roku 1200. Poprvé je připomínán až roku 1322, kdy získal Chebsko Jan Lucemburský. V roce 1703 hrad definitivně získalo město Cheb.V současné době je na hradě instalována expozice dějin nábytku a interiérů a výstava ze života venkovského lidu na Chebsku v 19. století.
Františkovy Lázně spolu s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi tvoří světoznámý "západočeský lázeňský trojúhelník" Nachází se zde mimořádné množství přírodních léčivých zdrojů - 21 minerálních pramenů, vývěr suchého plynu a jedinečná františkolázeňská síranoželezitá slatina.
Bismarckova rozhledna na Zelené hoře - 18 metrů vysoká kamenná věž se 71 schody z roku 1909. Po druhé světové válce byla v prostoru zakázaného hraničního pásma a v roce 2005 ji město Cheb nechalo kompletně zrenovovat a opět zpřístupnilo veřejnosti.
Komorní hůrka je nejmladší sopka s nejlépe zachovalou ukázkou sopečné činnosti na území České republiky s nadmořskou výškou 503 metrů. Od roku 1951 je vyhlášena státní přírodní rezervací.
Skip to content