Cheb a okolí

Poutní kostel Maria Loreto      

Starý Hrozňatov – 8 km jižně od Chebu

Barokní loretánská kaple s ambity a poutní kostel sv. Ducha  z let 1655 – 1689. Kostel je přístupný veřejnosti v období květen – září.

GPS   50.0263900N, 12.3990983E

Správce:   Římskokatolická církev,  Kostelní schody 15, Cheb

tel.: 354 422 458; loreta@farnostcheb.czhttp://loreta.farnostcheb.cz

Bismarckova rozhledna na Zelené hoře

nadmořská výška 637 n.m., výška 18 metrů, 72 schodů

Na místě dnešní Bismarckovy rozhledny byla dne 23. 8. 1891 zpřístupněna dřevěná vyhlídková věž, vysoká 14 metrů, která byla v r. 1909 nahrazena  18 metrů vysokou kamennou věží.

Byla pojmenována po německém kancléři Otto von Bismarckovi, na jeho počest bylo postaveno ještě okolo 200 dalších kamenných věží a sloupů. V Čechách se nacházejí ještě dvě další – na vrchu Háj u Aše a u Mikulášovic ve Šluknovském výběžku.

Po druhé světové válce až do pádu komunismu se rozhledna ocitla v nepřístupném pohraničním pásmu. Donedávna byla mnohými považována za zbouranou. Mladší generace o její existenci ani nevěděla

V roce 2005 ji nákladem cca 2 milióny Kč město Cheb nechalo zrekonstruovat a  12. 6. 2005 znovu zpřístupněna veřejnosti. Zařadila se k dalším historickým objektům, které město Cheb vlastní a o které pečuje.

K Bismarckově rozhledně se dostanete po zelené turistické značce z chebského náměstí trasou dlouhou 5 km. Dojít k ní můžete kdykoliv během roku, ale otevřená je od dubna do konce září.

GPS   50.0707472N, 12.3064042E

Chebská hrázděná  architektura - skanzen v Doubravě

Rustlerův statek z r. 1751 – na čtvercovém půdorysu stojí obytný dům, stodola, kůlna a chlév. Jde o statek chebského typu s hrázděnými konstrukcemi s šachovitými vzory. Je zde zřízeno soukromé národopisné muzeum. Usedlost je památkově chráněna od r. 1958 a od r. 1995 je součástí vesnické památkové rezervace.

Doubravu leží 13 km jižně od Chebu

GPS  50.0201044N, 12.4523297E

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skanzen-doubrava-rustleruv-statek-lipova

Chebský hrázděný statek Milíkov

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18, který byl dán do správy Krajskému muzeu Karlovarského kraje, které veřejnosti zpřístupnilo expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalu

Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. pol. 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky – jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. „na dožití“, až po léta, kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.

Leží 18 km východně od Chebu

 GPS   50.0580044N, 12.5477944E

https://muzeumcheb.cz/statek-milikov/

Zámek Libá

Zámek stojí v obci Libá na Libským potokem. Je chráněn jako kulturní památka. První dochovaná o hradu zmínka je z r. 1264 

Najdete ho asi 14 km od Chebu směrem na západ. Je v soukromých rukou a nově zpřístupněn veřejnosti   http://www.libaczech.cz/#/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A1_(z%C3%A1mek)

GPS   50.1267028N, 12.2337631E

Tvrz Pomezná

Pozůstatky gotické tvrze zbudované v druhé polovině 15. století, která vznikla na základech prvního panského sídla Markhausenů ze 13. století. Dodnes se dochovala čtyřhranná kamenná věž se sklepením, která od 17. století ztratila svou obytnou funkci a byla zapojena jako užitková stavba do selské usedlosti.

Tvrz je v soukromých rukou. Přístup do exteriéru je volný

GPS   50.1023117N, 12.2538681E

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/pomezna-tvrz

Zámek Okrouhlá

Původně gotická tvrz byla renesančně i barokně upravována, jednalo se ale spíše o úpravy interiérů. To se změnilo v 80. letech 19. století po zásahu Karla Haberzettla, který ve stylu romantismu nechal postavit novou střechu společně s vysokými vikýři, zasypat vodní příkop a novou fasádu ozdobit rámy kolem oken. Uvnitř zámku se částečně zachovaly některé místnosti (v patře sál se štukou a medailóny). Tvrz je nepřístupná veřenosti

https://www.hrady.cz/?OID=1417

GPS   50.0620894N, 12.4837892E

Skip to content