Valdštejnova cyklostezka

Vychutnejte si na kole nebo projděte pěšky novou turistickou cyklostezku v česko-německém pohraničí – v naší dovolenkové oblasti.

Dne 13.5.2006 proběhlo slavnostní otevření dvou nových přeshraničních cyklostezek Cheb (ČR) – Waldsassen (SRN) (po tzv. „slapanské trati v prostoru Slapany – Egerteich“) a Pomezí nad Ohří (ČR) – Rathsamerweg (Schirnding (SRN)), v rámci těchto oslav byl pro veřejnost připraven kulturní program. O tomto otevření se zmiňují internetové portály na propagaci cyklodopravy a cykloturistiky.

 

Vychutnejte si na kole nebo projděte pěšky novou turistickou cyklostezku v česko-německém pohraničí – v naší dovolenkové oblasti. –  cykloturistická  mapa

Stezka byla pojmenována podle slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna, zavražděného roku 1634 v  Chebu. Krajinná výstava bez hranic v roce 2006 zvala k návštěvě výstavních ploch v Chebu a Marktredwitz a stala se také motorem pro zřízení této okružní přeshraniční stezky, která spojuje obě města Cheb a Marktredwitz a v rámci jižní trasy zahrnuje také oblast Stiftland s městy Waldsassen a Mitterteich.

 

Severní trasa cyklostezky
Vede podél řek Kősseine, Reslava a Ohře, začíná na Hausbergu u  Marktredwitz, pak vede podél řeky Kősseine, obcí Kössain a pokračuje přes Waldershof do Marktredwitz. Dále pak vede přes města Brand, Seussen, Arzberg a přes nově otevřený hraniční přechod Schirnding-Pomezí nad Ohří po stezce Rathsamerweg směrem na Cheb. Trasa z Marktredwitz do Chebu je dlouhá 27,6 km, z Kössain 37,4 km.

 

Alternativně může jet cyklista také přes Hohenberg k pramenu Carolinenquelle a přejet přes hraniční přechod Hammermühle. Odtud se jede do  Chebu přes českou obec Libá, severně od přehrady Skalka.

 

Jižní trasa Valdštejnovy cykloturistické stezky
Vede podél řek Ohře-Odrava-Kősseine a začíná v  Chebu. Pokračuje přes Slapany/Schottendorf na druhý nově otevřený hraniční přechod, který byl vybudován podél bývalé železnice Cheb-Wiesau až do Egerteichu. Cestou s nádherným výhledem do krajiny se dorazí do klášterního města Waldsassen a dále přes město Mitterteich a obec Pechbrunn dojedete nebo dojdete zpět do Marktredwitz. Trasa je dlouhá celkem 42,7 km.

 

 

Podél trasy lákají informační tabule k návštěvě řady zajímavých míst a prozrazují zajímavosti o místních krásách  a pamětihodnostech:

 

Město Waldershof leží v jižní části Smrčin mezi pohořím Kösseine (939 m) a Steinwald (946 m), sousedícím z jihu. Hostům nabízí příležitost k aktivnímu odpočinku mnoho zařízení pro volný čas, mezi jinými přírodní koupaliště Kösseinebad, tenisové kurty a nesčíslné množství cyklostezek. Pozoruhodný je starý zámek (postavený kolem r. 1100), farní kostel sv. Sebastiána a restaurované rozvaliny hradu Weissenstein. O okolní odpočinkovou atmosféru dovolených se stará rozmanitá gastronomie ve Waldershofu a sousedních obcích.

 

Marktredwitz  jako farní obec „Radevize“, poprvé písemně doložená v roce 1140, leží na obchodní trase Norimberk-Cheb. Městys byl převeden r. 1339 císařem Ludvíkem Bavorským na klášter ve Waldsassenu a prodán svobodnému říšskému městu Cheb. Znak byl vytvořen podle chebského vzoru. S Chebem zůstal Marktredwitz v úzkém politickém spojení celých 475 let. Roku 1816 byl úřad Redwitz vyměněn za město Vils v Tyrolích a byl připojen k Bavorskému království. V centru se nacházejí početné historické budovy. Minulost připomíná kulturní dům Egerlandu (Chebska) s muzeem a uměleckou galerií.

 

Ve městě Arzberg se pohybujete po stopách starých hornických tradic a tradic výroby porcelánu, v působišti univerzálního učence Alexandra von Humboldta. Pozoruhodný je opevněný hradní kostel, informační místo o hornictví a geologii „Kleiner Johannes – malý Johannes“ a etnografické muzeum nářadí v obci Bergnersreuth.

Arzberg je známý  také výrobou jemných uzenin a perníčků, jakož i světově proslulého porcelánu od neobyčejných designerů s podnikovým prodejním centrem.

 

Městys Schirnding byl prvně písemně zmíněn r. 1377. Historie oblasti byla vždy tvořena hranicí s Čechami. I když se přes tuto hranici vyřizovaly mnohé válečné potyčky, v nedávné minulosti se díky přechodu stal Schirnding  branou na východ.

 

V centru Hohenbergu stojí mohutný šestiboký, plně dochovaný hrad s věží, kde sídlí čápi, a dalekým výhledem na Chebsko. První písemná zmínka se datuje r. 1222. Důležité město v oblasti Sechsämterland, vybudované na ochranu průsmyku ze Schirndingu, vlastnilo do r.1799 privilegia císařského svobodného místa, od r. 1810 bylo bavorské a od r. 1960 se stalo městem. Pozoruhodný je evangelický Alžbětin kostel (Elisabethkirche). R. 1814 zde založil Carl Magnus Hutschenreuther první porcelánku v severním Bavorsku, dnes je zde firma Dibbern, manufaktura  Fine Bone China a sídlo německého muzea porcelánu. V údolí Ohře na úpatí hradu vyvěrá železitá kyselka, jež nese od r.1824 jméno podle bavorské královny – Carolinenquelle.

 

Na české straně jistě bude zážitkem návštěva Bismarckovy rozhledny s nádherným výhledem do okolí, dále návštěva poutního místa Maria Loreto ve Starém Hroznatově, Chebského hradu nebo Krajského muzea Cheb, které nabízí i tzv. Valdštejnův prohlídkový okruh. Můžete zde obdivovat Valdštejnův úmrtní pokoj, Valdštejnskou obrazárnu a expozici s koněm Valdštejna.

 

V oblasti Stiftland na bavorské straně zve již z dálky k návštěvě bazilika Waldsassen se svými impozantními věžemi a přilehlým opatstvím cisterciáků. Hosté mohou obdivovat v kostele a v knihovním sále jedinečnost barokního umění. Muzeum Stiftlandu nabízí se svými více než padesáti odděleními zajímavý pohled do života našich předků. Ve zvláštní výstavce uvidíte lidové umění z oblastí Stiftland a Chebska. V klášterní zahradě v ulici Brauhausstrasse najdete expozici Krajinné výstavy zaměřenou na téma klášterní lékařství a tradiční čínská medicína. Nespočetné množství památek, studní a přírodních krás se Vám otvírá ve Waldsassenu i v jeho okolí. Kdo má ještě síly, může podniknout výstup k proslulé poutní kapli na vrchu Glasberg, cca 3 km vzdáleném, a vychutnat si nádherný výhled.

 

Idylicky položený Konnersreuth je obklopen hlubokými smrkovými lesy a nápadnými čedičovými kopci a první písemná zmínka pochází z r. 1218. Světově známým se stal díky stigmatizovaná Terese Neumann (1898-1962). Její vizionářské vidiny a utrpení Krista (stigmatizace) probudila velký rozruch. Z iniciativy Teresy Neumann byl založen zámek Fockenfeld a kostel klanění Theresianum. V klášteře můžete také zhlédnout film o Terese Neumann. Rodný dům přístupný veřejnosti v původním stavu, hrob a s péčí a namáhavou prací opět vybudovaná zahrada Resly – to jsou místa klidu, čerpání síly a vnitřního rozjímání. Nádherně renovovaný rokokový farní kostel s jeho cibulovitou kopulí, která vtiskla místu svůj ráz, a impozantní kašna Pater-Liberat-Weiss-Brunnen jsou dalšími  body, jež přitahují návštěvníky.

 

Farní kostel Leonberg se svým známým akantovým oltářem byl zřízen z pověření kláštera Waldsassen a patří k nejznámějším venkovským barokním uměleckým stavbám v oblasti Stiftland.na linii spolkové silnice B15 mezi obcemi Münchsgrün a Themenreuth leží „evropské rozvodí“. Polovina vodstva teče do Severního moře a druhá do Černého. V 19.stol. existovaly v Königshütte „ Královské bavorské železárny“. To nám ještě dnes připomíná pila a solná stodola v prostoru podniku.

 

Mitterteich se může ohlížet za svou 800-letou historií. Město disponuje nejen starými městkými čtvrtěmi, ale také moderními stavbami. Návštěvníka očekává řada zajímavých, historických památek, jako např.  městský farní kostel sv. Jakuba (1890), kostelní věž (1606), evangelický Kristův kostel (1897) a historická radnice (1731), jakož i kašna Sagenbrunnen -„Kovář z Mitterteichu – Schmied von Mitterteich“ (1990).

Mitterteich nabízí celoročně dobré sportovní možnosti i možnosti pro využití volného času pro celou rodinu: k aktivní dovolené plné legrace zvou jízdy na letní sáňkařské dráze, bungee-trampolína, minigolf nebo Pit Pat, návštěva krytého bazénu nebo vyhřívaného přírodního koupaliště s vodní skluzavkou dlouhou 41 m, zimní stadion i značené turistické stezky.

A znáte „Zoigl“? Jedná se zde o specialitu (spodní kvašení), jež se vaří v obecním pivovaru města Mitterteich. Čepuje se ve třech „Zoigl-pivnicích“ v Mitterteichu – zkrátka se zeptejte na nejbližší  výčep.

 

Obec Pechbrunn je tvořena ze dvou obecních částí Pechbrunn und Groschlattengrün. Lemována je kopcem opředeným pověstmi zvaným Teichlberg s bohatým lesním porostem a vzácným rostlinstvem. K zastavení se zvou hostince a místa k přenocování pro rekreanty, daleko od oblastí s masovou turistikou.

Pro hledače minerálů je tím pravým místem kamenolom v Pechbrunnu. Zde se musí předem podepsat prohlášení o zřeknutí se ručení. Formuláře obdržíte v čedičovém dole, telefon 09231/4126 nebo v Turistických informacích v Mitterteichu, telefon 09633/89-123.

 

V místních Turistických infocentrech najdete informace o možnostech občerstvení a přenocování, o pamětihodnostech, půjčovnách kol nebo jejich opravnách. O aktuální oblasti Vás v místě informuje dostatečný počet tabulí s označením podél trasy.Valdštejnova turistická cyklostezka je detailně popsána v brožurce v české i německé verzi a je k dostání v Turistických infocetrech podél trasy.

Skip to content