Prohlídková trasa městem s mapou či audioprůvodcem

Délka prohlídky: cca 2,5 hodiny

Prohlídka s mapou

Od vlakového nádraží třídou Svobody nebo od autobusového parkoviště v ulici Komenského projdete ulící Sládkovou na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zde od budovy Nové radnice (GAVu) k horní kašně rytíře Rolanda. 

Prohlédněte si  Schillerův dům (Retromuseum) a v horní části náměstí dům U dvou arcivévodů (Restaurace U krále Jiřího). O něco níže, pod restaurací Fortuna je dům Na ostrém rohu se sochou krále Jiřího z Poděbrad bývalý hostinec U černého medvěda  a  Grünerův dům, novorenesanční dům č.p. 33. 

Uprostřed náměstí uvidíte Špalíček, soubor jedenácti původně kupeckých domů a před ním kašnu se sochou Divého muže. Za Špalíčkem stojí  Pachelbelův dům (dnes muzeum, dům kde byl zavražděn Albrecht  z Valdštejna). Ve spodní části náměstí stojí  Gablerův a Schirdingerův dům (černě omítnutý dům,díky jeho zdařilé rekonstrukci město dostalo titul Historické město roku 2014). Kostelní uličkou se dostanete před  kostel sv. Mikuláše. Jestliže ho obejdete tak Kostelními schody přijdete do Kamenné ulice, kde stojí dominikánský klášter s kostelem sv. Václava. Proti němu můžete navštívit Muzeum chebského letiště

Směrem k řece, dolů Kamennou ulicí, najdete Cechovní kašna (kašnu se symboly řemesel) a za ní na křižovatce před řekou  kostel sv. Bartoloměje. Cestou vlevo od něj, Křižovnickou a vlevo nahoru Mlýnskou ulicí dojdete na původní chebské náměstí –  Jánské náměstí. Kousek odtud stojí Chebský hrad a kolem něj, přes Růžový kopeček do Dlouhé ulice. 

Odbočíte-li do ulice Hradební,najdete tam krásně upravenou Klášterní zahradu. Zpět Dlouhou ulicí se dostanete k Františkánskému náměstí, kde můžete obdivovat krásný barokní kostel sv.Kláry a na druhé straně náměstíčka Františkánský klášter, kde je v sezoně otevřená křížová chodba. Skrz toto náměstí se dostanete k budově Západočeského divadla.  Před ním vlevo, ulicí Obrněné brigády se vrátíte kolem kašny chebského dudáka, Březinovou ulicí na náměstí.

Mapa ke stažení

Mapu města k lepší orientaci  najdete v sekci ke stažení.

Prohlídka s audioprůvodcem

V Turistickém infocentru si lze zdarma zapůjčit „audiovizuálního průvodce“ – mobilní sluchátko s odborně komentovanou prohlídkou města. 

Audioprůvodce Vám nabídne buď kratší okruh s názvem „Historickým Chebem“ s délkou ca 45 minut nebo obsáhlejší prohlídkovou trasu s názvem “ Mezi starým a novým městem“, která trvá cca 90 minut. Výklad si lze zvolit v několika světových jazycích.

Skip to content