Schirdingerův dům

Dům svým úzkým průčelím a stupňovitým, vysokým štítem názorně dokládá podobu gotických domů středověkého Chebu.

Jeho základní dispozice s 8 m širokou a 52 m hlubokou parcelou vychází z doby založení náměstí počátkem 13. století.

Dnešní stavba je z 15. století a je jediným dochovaným čistě gotickým patricijským domem v Chebu.

Z doby přestavby pochází renesanční arkádová pavlač v nádvoří a křížová klenba vstupní haly s bohatě zdobeným sloupem ze 17. století.

V roce 1833 byla na dům upevněna pamětní deska rodu Schirdingerů, která byla po 2. světové válce odstraněna.

V roce 1925 dům odkoupilo město Cheb a provedlo nezbytné opravy.

K radikální změně došlo při rekonstrukci v 60. letech minulého století, kdy byla přestavbami zrušena původní gotická dispozice interiéru a zůstala jen původní fasáda.

Skip to content