Pachelbelův dům

Nazývaný podle majitele a starosty Chebu během období třicetileté války.

Proslavil se především tím, že zde byl zavražděn 25. února roku 1634 Albrecht z Valdštejna. V současnosti se v domě nachází chebské  Muzeum.

Zajímavosti:

Muzeum Cheb je díky svým sbírkovým předmětům největším muzeem v Karlovarském kraji.  Bylo založeno roku 1873, ale veřejnosti zpřístupněno až o rok déle.

Historické poklady

Mezi nejhodnotnější exponáty patří chebské antependium sloužící k ozdobě přední strany oltářní menzy a nejstarší dochovaný zvon v Čechách.

Valdštejniana

Muzeum vlastní nejrozsáhlejší sbírku osobních věcí Albrechta z Valdštejna, např. Valdštejnův kord, jezdecká sedla, krajkový límec či jeho jezdecké boty. Také je zde k vidění vražedná zbraň, kterou byl vévoda probodnut Walterem Deveroux.  Unikátní je též preparát Valdštejnova oblíbeného koně, který byl zabit v bitvě u Lützenu roku 1632.
Skip to content