Historické krovy měšťanských domů na náměstí

Když se ve 14. století v Čechách stavěly jednopatrové nízké domy, v Chebu už bohatí patricijové bydleli ve dvou a třípatrových domech s vysokými, příkrými střechami. Městu se
od roku 1270 vyhýbaly velké požáry, a tak se zde zachovala největší a nejhodnotnější kolekce historických krovů městských domů ve střední Evropě.

Cheb je z hlediska své historie a z hlediska zachovaných historických památek výjimečné město.

Průzkumem domů kolem hlavního chebského náměstí, kde se díky historii města a vzhledu několikapatrových patricijských domů s vysokými strmými střechami předpokládala možnost zachování historických krovů, se podařilo objevit a zdokumentovat největší komplex krovů nejméně dvanáct středověkých krovů, dvacet renesančních a barokních a více než dvacet dalších krovů z  mladších období. Mnohé z nich představují nejstarší zástupce daných typů na našem území nebo výjimečná tesařská díla z pohledu řemeslného provedení či velikosti a měřítka.

Zpracovaný průzkum povýšil již tak mimořádný historický význam města Chebu v kontextu celé České republiky. V žádném jiném českém městě není dochován tak pestrý a přitom ucelený soubor historických krovů.

Chebské krovy jsou svým významem plně souměřitelné pouze s nemnoha historickými městy západní Evropy.

Skip to content