Balanc centrum tance a jógy

Účelem spolku je provozovat centrum tance a jógy, rozvíjet občanskou společnost po stránce tělesné, duchovní, duševní a sociální a podporovat rozvoj komunitního života.

Jóga: +420 723 508 108

Naplánujte si trasu

Skip to content